NS Mila

Kılçıksız Ekmeklik Buğday

Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip hastalıklara dayanıklı kılçıksız ekmeklik buğday çeşidimiz.

Kışa dayanım: Mükemmel

Olgunlaşma periyodu: Orta erkenci çeşit

Küllemeye dayanıklılık: Mükemmel

Yatmaya dayanıklılık: İyi

1000 dane ağırlığı: 40-44 g

Hektolitre kütlesi: 80-83 kg

Protein içeriği: 12-13

Islak gluten içeriği: 4929-31

Kalite sınıfı (Farinogram): B1-B2

Düğme sayısı: 280-340 sn

Optimal ekim sıklığı: 500 dane/m² (20-22 kg/da)

Optimal ekim periyodu: 10-30 Ekim

Verim potansiyeli (kg/da): Yüksek verim potansiyeline sahiptir.

Trakya tarımsal araştırma enstitüsü 2017 tescil denemesinde dekara 893 kg verim alınmıştır.

Verim: 893 kg/dekar

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Buğday Tohumluk Çeşitlerimiz

Amacımız, ülkemiz çiftçisinin üstün niteliklere sahip, kaliteli, hastalıklara dayanıklı, ve yüksek verimli tohum kullanarak üretim yapmasıdır. Bu nedenle üreticimizin ihtiyaçlarının belirliyor ve sağlıklı bir üretim programı yapmasına yardımcı oluyoruz.