NS Obala

Kılçıklı Ekmeklik Buğday

Olumsuz çevre koşullarında mükemmel adaptasyon yeteneğine sahip, embriyo kararmasına dayanıklı yüksek Dane ve sap verimli kılçıklı ekmeklik buğday çeşidimiz.

Kışa dayanıklılık: iyi

Gövde yüksekliği: 90-98 cm

Olgunlaşma periyodu: Orta erkenci çeşit

Küllemeye dayanıklılık: Çok iyi

Yatmaya dayanıklılık: İyi

1000 dane ağırlığı: 40-43 g

Hektolitre kütlesi: 76-82 kg

Protein içeriği: 9012-14

Islak gluten içeriği: 9026-30

Kalite sınıfı (Farinogram): B1

Düşme sayısı: 280-360 sn

Optimal ekim sıklığı: 550 dane/m² (22-24 kg/da)

Optimal ekim periyodu: 5-20 Ekim

Trakya tarımsal araştırma enstitüsü 2017 tescil denemesinde dekara 833 kg verim alınmıştır.

Verim: 833 kg/dekar

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Buğday Tohumluk Çeşitlerimiz

Amacımız, ülkemiz çiftçisinin üstün niteliklere sahip, kaliteli, hastalıklara dayanıklı, ve yüksek verimli tohum kullanarak üretim yapmasıdır. Bu nedenle üreticimizin ihtiyaçlarının belirliyor ve sağlıklı bir üretim programı yapmasına yardımcı oluyoruz.