Abg Mek

Akarisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozuSon Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre
ArmutArmut pisillidi(Cacopsylla pyri)75 ml/100 l su-
Biber (sera)Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.)25 ml/ 100 l su3 gün
Çilekİki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae)25 ml/100 l su3 gün
Domatesİki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae)25 ml/da3 gün
ElmaAvrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi)75 ml/100 l su7 gün
Hıyar (sera)Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.)25 ml/ 100 l su3 gün
Kornişon (Sera)Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.)25 ml/100 l su3 gün
Pamukİki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae)50 ml/da21 gün
Patlıcan (sera)Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.)25 ml/ 100 l su3 gün
Süs BitkileriYaprak Galerisineği(Lyriomzya trifolii)25 ml/100 l su7 gün

Genel Bilgiler

ABGmek adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ABGmek’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

Etki Mekanizması

Abamectin:

Kontak ve mide etkili insektisit,akarisit ve nematosittir.

Translaminar hareket ile sınırlı sistemik etkiye de sahiptir.

Nörotransmitleri inhibe ederek kolorür kanallarını aktive eder.

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Diğer bitki koruma ürünleriyle karışabilirlik durumu uygulayıcı sorumluluğunda kontrol edilmelidir.

Bitki Koruma Ürününün Uygulama Şekli:

Süs Bitkileri - Yaprak Galerisineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün olmalıdır.

Pamuk – Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKÜ uygulaması yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar ve Kornişon – Kırmızıörümcekler: Domates, patlıcan, hıyar ve kornişonda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Çilek - İki Noktalı Kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması; Kırmızı Örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması; Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızı örümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve BKÜ uygulaması yapılması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde BKÜ uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Armut - Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2.ve 3. Dönem nimfler görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Elma - Avrupa Kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Abg Mek 1.8 EC CC250ABAMECTIN 18 g/L EC - 48 ad x 250 ml
Abg Mek 1.8 EC CC500ABAMECTIN 18 g/L EC - 30 ad x 500 ml
Abg Mek 1.8 EC LT001ABAMECTIN 18 g/L EC - 20 ad x 1 lt

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.