Savasan

İnsektisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozuSon Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre
ArmutArmut pisillidi(Cacopsylla pyri)35 g/100 l su nimf, ergin7 gün
BağBağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci)50 g/100 l su ergin, larva14 gün
BağSalkım güvesi(Lobesia botrana)25 g/100 l su larva14-10 gün
Biber (sera)Yaprak kurdu(Spodoptera littoralis)30 g/da larva7 gün
Domates (sera)Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)30 g/ 100 l su larva7 gün
ElmaElma içkurdu(Cydia pomenella)40 g/100 l su7 gün
Hıyar (sera)Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis)30 g/100 l su larva14 gün
KaranfilPamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis)30 g / 100 l su larva (Kesme karanfil)-
KaranfilYeşilkurt (Helicoverpa armigera)30 g / 100 l su larva (Kesme karanfil)-
Kornişon (Sera)Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis)30 g/100 l su larva7 gün
NarHarnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae)30 g/ 100 l su larva14 gün
PamukYeşilkurt (Helicoverpa armigera)40 g/da larva-
Patlıcan (sera)Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis)30 g / 100 l su larva7 gün
ZeytinZeytin Fidan tırtılı (Palpita unionalis)30 g/100 l su larva14 gün

Genel Bilgiler

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..
  • Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
  • Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğu kadar ilaç ile temastan sakınınız.
  • Gözlük maske kullanınız, kimyasallara dayanıklı tulum, eldiven ve çizme giyiniz.
  • Atomizer ile sisleme şeklinde ilaçlama yapılırken ağzınızı ve burnunuzu kapatacak bir maske takınız.

Etki Mekanizması

İlacın özellikleri ve etki şekli Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. Savasan güçlü bir mide zehiri olup kontakt etkiye de sahiptir. Organik fosforlu, sentetik pretroitler ve IGR’lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun kullanıldığında tavsiye edildiği bitkiler tarafından iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Savasan bir çok standart insektisit, ve fungisit ile karıştırılabilir.Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

Biber ve Hıyarda Pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 trips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Zeytin fidan tırtılına karşı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve populasyon oluştuktan sonra uygulamaya başlanır.

Nar harnupgüvesine karşı: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm. çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı da % 5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Savasan 5 SG GR100EMAMECTIN BENZOATE % 5 SG - 100 ad x 100 gr
Savasan 5 SG GR400EMAMECTIN BENZOATE % 5 SG - 30 ad x 400 gr
Savasan 5 SG KG001EMAMECTIN BENZOATE % 5 SG - 20 ad x 1 kg

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.