Baelish

İnsektisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozuSon Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre
ArmutElma içkurdu(Cydia pomenella)20 ml/100 l su larva3 gün
AyvaElma içkurdu(Cydia pomenella)20 ml/100 l su larva3 gün
BademBadem iç kurdu (Eurytoma amygdali)50 ml/100 l su3 gün
BağSalkım güvesi(Lobesia botrana)20 ml/100 l su larva ***7 gün
BuğdaySüne(Eurygaster integriceps)20 ml/da 1.-3. ve 4.-5. dönem nimf14 gün
BuğdayHububat Hortumlu Böceği(Pachytychius hordei)25 ml/da ergin14 gün
BuğdayEkin Kambur Böceği(Zabrus spp)50 ml/da larva (yüzey ilaçlaması)14 gün
DomatesYeşilkurt (Helicoverpa armigera)50 ml/da larva3 gün
ElmaElma içkurdu(Cydia pomenella)20 ml/100 l su larva3 gün
ElmaElma ağ kurdu(Yponometua malinellus)10 ml/100 l su larva3 gün
FındıkFındık kurdu (Curculio nucum)50 ml/da ergin7 gün
FındıkFındık Filiz Güvesi (Gypsonoma dealbana)30 ml /da larva3 gün
LahanaYaprak güvesi (Plutella maculipennis)25 ml/da larva2 gün
MısırMısır koçankurdu( Sesamia spp)30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama14 gün
MısırMısır kurdu(Ostrinia nubilalis)30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama14 gün
MısırBozkurt(Agrotis spp.)50 ml/da larva14 gün
PamukYeşilkurt (Helicoverpa armigera)150 ml/da larva, yumurta*7 gün
Pamukİki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae)50 ml/da nimf, ergin**7 gün
PatatesPatates böceği(Leptinotarsa decemlineata)40 ml/da larva, ergin3 gün
Şeker PancarıKalkan böceği(Cassida spp.)25 ml/da nimf, ergin3 gün
ZeytinZeytin güvesi(Prays oleae)15 ml/100 l su larva (çiçekte)3 gün

Genel Bilgiler

*Akdeniz Bölgesinde Kullanılmaz. ** Sadece Ege Bölgesinde Kullanılır.

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

  • Boş kutuları usulüne göre imha ediniz.
  • Kuru ve serin yerde saklayınız,
  • PETRA 5 EC’ yi kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz, Hiçbir şey yemeyiniz.
  • Arılara zararlıdır.
  • Balıklara zararlıdır.
  • Havuzları, nehirleri ve su yollarını ilaçla ve boş ambalajla kirletmeyiniz.
  • Göz koruyucusu kullanınız. Sulandırılmamış Baelish gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde onu hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız.
  • Sentetik lastik eldiven giyiniz. Sulandırılmamış ilaç derinizi tahriş edebilir. Eğer derinize bulaşmışsa hemen yıkayınız.Elbiselerinize dökülmüş ise değiştirip hemen onu yıkayınız.
  • Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğu kadar ilaç ile temastan sakınınız.
  • Atomizer ile sisleme şeklinde ilaçlama yapılırken ağzınızı ve burnunuzu kapatacak bir maske takınız.

Etki Mekanizması

Lambda-Cyhalothrin

Böceklerin sinir sistemi üzerinde ve nöronların işlevini sodyum kanalı etkilleşimi ile bozar. Sistemik olmayan kontak ve mide etkili kovucu özelliğe ile hızlı ani ve uzun rezidüel etkilidir.Kitin sentezi inhibitörü .Persistan insektisit ve akarisit kontak ve mide etkili..

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İIlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Baelish birçok insektisit, akarisit ve fungisitle karışabilir.İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

İkinoktalı kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik bitki koruma ürünleri ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölge’sinde 10 adet Kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama uygulama yapılmalıdır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 oC’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday Ekin kamburböceği: Yüzey uygulaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurt: Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana: Lahana yaprak güvesine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilip her 10 adımda bir kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında uygulamaya karar verilir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı ‘’yumurta+larva’’ olduğunda uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Ayva ve Armutta elma içkurdu: Ayva ve armutta elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Baelish 5 EC CC250LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 g/L EC - 48 ad x 250 ml
Baelish 5 EC LT001LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 g/L EC - 20 ad x 1 lt
Baelish 5 EC LT005LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 g/L EC - 4 x 5 lt

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.