Codlet

Herbisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozu
ArpaKan damlası(Adonis flammea)50 ml/da
ArpaSığır dili(Anchusa azurea)50 ml/da
ArpaYatık boya kökü (Asperula procumbens)50 ml/da
ArpaTaş kesen otu(Buglossoides arvense)50 ml/da
ArpaSarı Ot (Boreava orientalis)50 ml/da
ArpaRum yalancı keteni (Camelina rumelica)50 ml/da
ArpaYabani tere(Cardaria draba)50 ml/da
ArpaUzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum)50 ml/da
ArpaKıraç ıtırı (Geranium stepporum)50 ml/da
ArpaSarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum)50 ml/da
ArpaYabani hardal(Sinapis arvensis)50 ml/da
ArpaKaba tüylü fiğ (Vicia narborensis)50 ml/da
ArpaAdi fiğ (Vicia sativa)50 ml/da
ArpaTarla papatyası (Anthemis fumariifolia)60 ml/da
ArpaSaka dikeni(Carduus picnocephalus)60 ml/da
ArpaTarla hazeranı(Consolida regalis)60 ml/da
ArpaBoynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)60 ml/da
ArpaTarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis)60 ml/da
ArpaParmaklı yavşan otu(Veronica triphyllos)60 ml/da
ArpaKekre (Acropliton repens)70 ml/da
ArpaKokar ot(Biforia radians)70 ml/da
ArpaGökbaş(Centaurea depressa)70 ml/da
ArpaKöy göçüren(Cirsium arvense)70 ml/da
ArpaDoğu ballıbabası (Wiedemania orientalis)70 ml/da
ArpaTrakya hardalı (Neslia apiculata)50 ml/da
ArpaYabani çivit otu(Isatis tinctoria)50 ml/da
BuğdayKan damlası(Adonis aestivalis)50 ml/da
BuğdaySığır dili(Anchusa azurea)50 ml/da
BuğdayYatık boya kökü (Asperula procumbens)50 ml/da
BuğdayTaş kesen otu(Buglossoides arvense)50 ml/da
BuğdaySarı Ot (Boreava orientalis)50 ml/da
BuğdayRum yalancı keteni (Camelina draba)50 ml/da
BuğdayYabani tere(Cardaria draba)50 ml/da
BuğdayUzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum)50 ml/da
BuğdayKıraç ıtırı (Geranium stepporum)50 ml/da
BuğdaySarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum)50 ml/da
BuğdayYabani hardal(Sinapis arvensis)50 ml/da
BuğdayUzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum)50 ml/da
BuğdayKaba tüylü fiğ (Vicia narborensis)50 ml/da
BuğdayAdi fiğ (Vicia sativa)50 ml/da
BuğdayTarla papatyası (Anthemis fumariifolia)60 ml/da
BuğdaySaka dikeni(Carduus picnocephalus)60 ml/da
BuğdayTarla hazeranı(Consolida regalis)60 ml/da
BuğdayBoynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)60 ml/da
BuğdayTarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis)60 ml/da
BuğdayParmaklı yavşan otu(Veronica triphyllos)60 ml/da
BuğdayKekre (Acropliton repens)70 ml/da
BuğdayKokar ot(Biforia radians)70 ml/da
BuğdayGökbaş(Centaurea depressa)70 ml/da
BuğdayKöy göçüren(Cirsium arvense)70 ml/da
BuğdayDoğu ballıbabası (Wiedemania orientalis)70 ml/da
BuğdayYabani çivit otu(Isatis tinctoria)50 ml/da
BuğdayTrakya hardalı (Neslia apiculata)50 ml/da
Mısırİmam pamuğu (Abutilon theophrasti)70 ml/da
MısırKırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)70 ml/da
MısırUzun loğusaotu (Aristolochia clematitis)70 ml/da
MısırSirken(Chenopodium album )70 ml/da
MısırYatık sirken(Chenopodium vulvaria)70 ml/da
MısırDil kanatan (Gallium aparine)70 ml/da
MısırGökbaş(Centaurea depressa)70 ml/da
MısırGece sefası (Ipomea stolonifera )70 ml/da
MısırAdi soda otu (Salsola kali)70 ml/da
MısırKöpek üzümü(Solanum nigrum)70 ml/da
MısırDomuz pıtrağı(Xanthium strumarium)70 ml/da
MısırKekre (Acropliton repens)80 ml/da
MısırTarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)80 ml/da

Genel Bilgiler

Kalibrasyon:

Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m2) doğru miktarda ve homojen şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletitin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğü (debisi), memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olduğu kontrol edilerek yapılır. İlaçlama aletinin tankı temiz suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi temiz suyun tamamı tüketilir. Islatılan alan ölçülür.Ölçülen alana göre bir tank dolusu suya gerekli miktar ilç hesaplanır ve Kullanma Şekli paragrafında anlatıldığı gibi ilaçlama aletine katılır. Daha sonra aynı adımla veya vitesle yani aynı hızla ilaçlamaya geçilir. İlaçlama aletinin bir tank dolusunun yettiği alanın miktarının bilinmesi diğer uygulamalarda da faydalı olacaktır.

Alet Temizliği:

İlaçlamadan hemen sonra ialçlama aleti tamamen boşaltılır, aletin içi ve dışı tamamen yıkanır. Aletin tankının 1/10 doldurulur ve ilaçlama borularının ve memelerinin temizlenmesi için alet çalıştırılır ve tamamen boşaltılır. İlaçlama aletinin tankı yarıya kadar su ile doldurulur, içine temizleyici bir preparat konarak tank su ile doldurulur.Alet karıştırıcısı ve püskürtme mekanizması çalıştırılır ve boruların ve memelerin temizlenmesi sağlanır. Aynı işlemler temiz suyla da yapılarak alet iyice durulanır.

İlacın Özellikleri:

 • Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
 • İlaçlamadan 2 saat sonra  yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
 • Toprakta bakiye bırakmaz.
 • Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir.
 • Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.
 • Her türlü yer aleti ile uygulanır.
 • İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aletleri ile uygulamada  en iyi etki dekara asgari 20 L. su kullanıldığı zaman alınır.
 • Tüm tarımsal ilaçlamalarda vücudu koruyucu gerekli tedbirler almalı, lastik eldiven, gözlük ve vücudu koruyan bir elbise giyilmelidir. 
 • Boş ilaç ambalajları  başka  bir gaye için kullanılmamalı, usulüne uygun olarak  imha edilmelidir.
 • Herbisit uygulamalarında yelpaze huzmeli memeler tavsiye edilmelidir.
 • En iyi etki yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu  ve üstlerinin buğday tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.
 • Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için ilaçlamadan önce ve sonra yağmurlama sulaması tavsiye edilir.

Etki Mekanizması

Florasulam:

Kök ve sürgünler tarafından alınıp, ksilem ve floemde taşınır. 

ALS yada AHAS inhibitörüdür. 

2,4 D:

Seçici sistemik bir herbisittir. Tuzları kökler tarafından alınırken esterleride oldukça hızlı bşr şekilde yeşil aksamdan alınır. Bitki gelişim düzenleyicisi olarak çalışır.

Ürünün Hazırlanması

Codlet (Florasulam+2,4 D  6,25+452,42 g/L ) süspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin deposuna dökülür. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

Karışabilirlik Durumu

Codlet (Florasulam+2,4 D  6,25+452,42 g/L ) dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılması tavsiye edilmez. Azot, Fosfor ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile  karıştırılarak  kullanılabilir. Çık sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle önce bir karışım denemsinin yapılmasında , eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.

Codlet (Florasulam+2,4 D  6,25+452,42 g/L ) Yabancıotların çıkışını tamamladığı devreden , hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.  

Mısır:

Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı , yabancıotların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 Co nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Codlet LT001FLORASULAM+2,4-D ETHYLHEXYLESTE 6,25+452,42 g/L SC - 20 ad x 1 lt
Codlet LT005FLORASULAM+2,4-D ETHYLHEXYLESTE 6,25+452,42 g/L SC - 4 x 5 lt

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.