Kavala

Herbisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozu
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Sirken(Chenopodium album )200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Şeytan elması tatula(Datura stramonium)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Çatal otu (Digitaria sanguinalis)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Darıcan(Echinochloa crus-galli)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Yapışkan otu(Setaria verticillata)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Yapışkan otu(Setaria verticillata)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Yeşil kirpidarı (Setaria viridis)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Köpek üzümü(Solanum nigrum)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium)200 ml/da
Ayçiçeği (IMI toleranslı)Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)200 ml/da

Genel Bilgiler

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ilaçlama Makinesinin Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Bitki koruma ürünü bitkilerin sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkilerin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 2-3 hafta içerisinde ölümlerine neden olur. Uygulama, IMI toleranslı ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve uygulama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-40 litre su kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünü, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağan yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10oC’nin üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Kavala LT001IMAZAMOX 25 g/L SL - 20 ad x 1 lt
Kavala LT005IMAZAMOX 25 g/L SL - 4 x 5 lt

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.