Mapa

İnsektisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozuSon Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre
Antep FıstığıAntepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)20 g/100 l su nimf, ergin7 gün
Biber (sera)Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci)30 g/100 l su larva, ergin3 gün
Biber (sera)Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium)30 g/100 l su larva, ergin3 gün
DomatesSera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium)30 g/100 l su larva ergin (sera)3 gün
DomatesTütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci)30 g/da larva ergin (tarla)3 gün
ElmaYeşil yaprak biti (Aphis pomi)20 g/100 l su nimf, ergin14 gün
Hıyar (sera)Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci)30 g/100 l su larva, ergin3 gün
Hıyar (sera)Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium)30 g/100 l su larva, ergin3 gün
KarpuzŞeftali yaprak biti(Myzus persicae)25 g/da ergin, nimf7 gün
Kornişon (Sera)Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci)30 g/100 l su larva,ergin3 gün
Kornişon (Sera)Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium)30 g/100 l su larva,ergin3 gün
NarNar Beyaz Sineği (Siphoninus phillyreae)20 g/100 l su larva3 gün
PamukTütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci)40 g/da larva, ergin-
PamukYaprak piresi(Empoasca decipiens)10 g/da nimf, ergin-
PamukPamuk yaprak biti(Aphis gossypii)10 g/da nimf, ergin-
PatatesPatates böceği(Leptinotarsa decemlineata)6 g/da larva, ergin7 gün
Patlıcan (sera)Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium)30 g/100 l su larva,ergin1 gün
ŞeftaliŞeftali yaprak biti(Myzus persicae)25 g/100 l su nimf, ergin14 gün
TütünŞeftali yaprak biti(Myzus persicae)10 g/da nimf, ergin10 gün

Genel Bilgiler

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..
  • Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
  • Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.

Etki Mekanizması

Acetamiprid:

Sistemik translaminar özellikte kantak ve mide zehiri bir insektisittir. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

Böceğin sinir sistemini bozarak etki eder.

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Mapa (Acetamiprid %20) alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Özellikleri: BKÜ sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait, alt, orta ve üst kısımdan alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Domates, Biber, Hıyar, Kornişon (Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği), Patlıcan (Sera beyazsineği): Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.

Patates böceği: Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve erginleri aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir.

Antepfıstığı psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuz Şeftali yaprakbiti: Uygulama zamanını saptama amacı ile Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Şeftali yaprak biti: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden popülasyonun ¾ ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta yapılan 100 sürgün kontrolünde, 7 bulaşık sürgün mevcut ise uygulama yapılmalıdır.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Mapa GR100ACETAMIPRID % 20 SP - 100 ad x 100 gr
Mapa GR400ACETAMIPRID % 20 SP - 30 ad x 400 gr
Mapa KG001ACETAMIPRID % 20 SP - 20 ad x 1 kg

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.