Bonita

Herbisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozu
AyçiçeğiKöpek dişiayrığı (Cynodon dactylon )100 ml/da
AyçiçeğiKanyaş-Geliç (Sorgum halapense)100 ml/da
AyçiçeğiYapışkan otu(Setaria verticillata)100 ml/da
AyçiçeğiDarıcan(Echinochloa crus-galli)100 ml/da
AyçiçeğiTilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)100 ml/da
AyçiçeğiTavşan bıyığı (salkım otu) (-)100 ml/da
AyçiçeğiYabani arpa (Hordeum geniculatum)100 ml/da
AyçiçeğiPüsküllü çayır (Bromus tectorum)100 ml/da
BağKanyaş-Geliç (Sorgum halapense)100 ml/da
BağKöpek dişiayrığı (Cynodon dactylon )100 ml/da
DomatesKöpek dişiayrığı (Cynodon dactylon )100 ml/da
DomatesKanyaş-Geliç (Sorgum halapense)100 ml/da
DomatesDarıcan(Echinochloa crus-galli)100 ml/da
KanolaDelice(Lolium temulentum)200 ml/da
KanolaKendi gelen buğday (Triticum aestivum)100 ml/da
KanolaKısır yabani yulaf(Avena sterilis)100 ml/da
KanolaKöpek dişiayrığı (Cynodon dactylon )100 ml/da
KanolaKuş yemi (Phalaris spp.)100 ml/da
KanolaTilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)100 ml/da
KanolaYapışkan otu(Setaria verticillata)100 ml/da
Kırmızı MercimekKısır yabani yulaf(Avena sterilis)100 ml/da
Kırmızı MercimekTilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)75 ml/da
Kırmızı MercimekKendi gelen buğday (Triticum aestivum)75 ml/da
Kırmızı MercimekKendi gelen arpa (Hordeum spp.)75 ml/da
Kırmızı MercimekAyrık (Agropyron sp.)100 ml/da
NohutKendi gelen buğday (Triticum aestivum)75 ml/da
NohutTilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)75 ml/da
NohutYabani yulaf(Avena fatua)75 ml/da
PamukKanyaş-Geliç (Sorgum halapense)75-100 ml/da
SoğanKanyaş-Geliç (Sorgum halapense)100 ml/da
SoğanDarıcan(Echinochloa crus-galli)100 ml/da
SoğanYapışkan otu(Setaria verticillata)100 ml/da
SoyaDarıcan(Echinochloa crus-galli)100 ml/da
SoyaKanyaş-Geliç (Sorgum halapense)100 ml/da
SoyaKöpek dişiayrığı (Cynodon dactylon )100 ml/da
SoyaTilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)100 ml/da
SoyaYumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa)100 ml/da
Şeker PancarıYabani yulaf(Avena fatua)75-100 ml/da
Şeker PancarıDarıcan(Echinochloa crus-galli)75-100 ml/da
Şeker PancarıPüsküllü çayır (Bromus tectorum)75-100 ml/da
Şeker PancarıTilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)75-100 ml/da

Genel Bilgiler

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..
  • Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
  • Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

Direnç İle İlgili Bilgi:

Bonita (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Bonita (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) ’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 1 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Etki Mekanizması

QUIZALOFOP-P-ETHYL:

Yaprak yüzeyi tarafından alınan sistemik bir herbisittir. Ksilem ve floemde taşınarak meristematik dokularda birikir.İlk önce genç büyüme noktaları etkilenir. Ölümler başlamadan önce yaşlı yaprak dokuları önce mor, truncu yada kırmızıya döner.

Acetyl CoA carboxylase inhibitörüdür.

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması:

Kalibrasyon: Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Bonita (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Bitki Koruma Ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir) yabancı otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Bonita CC250QUIZALOFOP-P-ETHYL 50 g/L EC - 48 ad x 1 lt
Bonita LT001QUIZALOFOP-P-ETHYL 50 g/L EC - 20 ad x 1 lt

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.