Putinos

Fungisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozuSon Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre
ArpaKök Boğazı Çür.(Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides)100 ml/da35 gün
ArpaKülleme(Erysiphe graminis)100 ml/da35 gün
BuğdayKök Boğazı Çür.(Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides)100 ml/da35 gün
Kültür mantarıÖrümcek ağı hastalığı(Cladobotrium dendroides)1,25 ml/m210 gün

Genel Bilgiler

  • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
  • İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
  • Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız
  • Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Etki Mekanizması

Prochloraz:

Koruyucu ve yok edici özellikte bir fungisittir.

Sterol demethylasyonu engeller.

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Putinos (Prochloraz 450 g/L) yabancı ot ilaçları ve diğer mantar ve böcek ilaçları ile karıştırılarak atılabilir. Ancak bir ön deneme yapmadan kullanmayınız.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Buğday ve Arpada tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Arpada tahıl küllemesi; Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Kültür mantarlarında örümcek ağı; Soufrex koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Putinos LT001PROCHLORAZ 450 g/L EC - 20 x 1 lt

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.