Bestopik

Herbisit

Kullanıldığı Bitki ve Organizmalar

Bitki AdıYabancı OtDozu
BuğdayKısır yabani yulaf(Avena sterilis)20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
BuğdayTilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides)20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
BuğdayDelice(Lolium temulentum)20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
BuğdayKısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys)20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
BuğdayYumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa)20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
BuğdayKüçük başaklı kuşyemi (Phlaris Minör)20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)

Genel Bilgileri

Bestopik 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan yabancı ot ilacıdır.

Bestopik 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Yabancı ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkisi bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir.

Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener) metabolizmayı teşvik eder. İlacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Bestopik 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Bestopik 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması, ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip (Grup A 1 harici) herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Etki Mekanizması

Clodinafop-Propargyl:

Çimensi yabancıotlar için çıkış sonrası kullanılan sistemik bir herbisittir. Belirtiler 1-3 hafta içerisinde görülür. 

Acetyl CoA carboxylase (ACCase) enzimini engelleyerek yağ asitlerinin sentezini inhibe eder. 

Ürünün Hazırlanması

Bitki Koruma Ürününün Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Karışabilirlik Durumu

Bestopik 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Bestopik 240 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-emergence), buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Bestopik 240 EC 'den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

Bestopik 240 EC ‘nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

Bitki Tahammülü Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KısıtlamaBestopik 240 EC’ nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Münavebe Esnekliği Bestopik 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Ürün AdıÇeşit Özelliği
Bestopik 240 ECCLODINAFOP-PROPARGYL 240 g/L EC - 48 ad x 200 ml

İTU - İyi Tarım Uygulamaları

Diğer Bitki Koruma Ürünleri

Firmamız Agrobest grup bünyesinde bulunan, ABG Enternasyonel ürünlerinin yetkili Trakya Bölge Distribütörü dür. ABG enternasyonel markalı ürünlerin aktif maddeleri ve kalitesi Agrobest ürünleri ile birebir aynı olup sadece ürün isimleri farklıdır.